ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI
Unvan: joybitkisel.com
Adres: İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CADDESİ YELKENCİLER SOKAK NO:670 ÜMRANİYE İSTANBUL
Telefon: 0543 834 43 58
E-mail: [email protected]
2. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince TÜKETİCİ’nin bilgilendirilmesi hakkındadır ve TÜKETİCİ ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır.
 1. ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE SATIŞ FİYATI

SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMET

Ürünün adı ve temel nitelikleri Adet Satış fiyatı (KDV dahil toplam Türk Lirası) Vadeli Satış Fiyatı (KDV dahil toplam) Kargo ücreti
 1. ÖDEME, TESLİM/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Teslim masrafları ve kimin tarafından ödeneceği:

Vergiler dahil toplam ödenecek tutar:

Ödeme şekli:

Teslim edilecek kişi/kuruluş:

Teslimat adresi:

Fatura adresi:

Teslim şartları:

 • Sipariş özeti sayfasında bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
 • Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve hataybitkisel.net bilgisi olması durumunda bu kampanyalar hakkında sayfasında bilgi verecektir.
 • Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
 • Sözleşme konusu ürün mal ve hizmetin sipariş edilmesini takiben her halükarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ veya gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilir.
 • Kargo masrafı TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 10 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.
 • TÜKETİCİ sözleşme konusu ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini aşağıda belirtilen telefon numarası veya e-mail adresine bildirebilecektir.

Telefon: 0543 834 43 58

E-mail: [email protected]

 1. CAYMA HAKKI
 • Mesafeli sözleşmelerde TÜKETİCİ, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, TÜKETİCİ’ye iade edilecek bedelden tahsil edecektir.
 • Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, iade için belirttiğimiz işbu firma aracılığı ile malın geri gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Aksi halde kargo ücretinden TÜKETİCİ sorumludur.
 • Vergi Usul Kanununun 385. Sıra nolu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinizin yapılabilmesi için, tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 • Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Adres: İNKILAP MAH. KÜÇÜKSU CADDESİ YELKENCİLER SOKAK NO:670 ÜMRANİYE İSTANBUL

e-mail: [email protected]

 • TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve TÜKETİCİ’yi borca sokan her türlü belgeyi TÜKETİCİ’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde TÜKETİCİ, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

TÜKETİCİ aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. GENEL HÜKÜMLER
 • TÜKETİCİ, işbu Form’da satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurutulmuş kabul edilir.
 1. ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda TÜKETİCİ talepleri hakkında ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Bilgilendirilen TÜKETİCİ

Adı Soyadı: {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

Adresi: {ALICI_ADRESI}

e-mail: {ALICI_EPOSTA}

Telefon: {ALICI_TELEFONU}

Tarih: {GUNCEL_TARIH}